Gallery — Vietnamese

Gallery Items tagged Vietnamese

Show all Gallery Items

UIT-HCM report template
UIT-HCM report template
UIT-HCM report template
Thinh
Tran Thai Duc Hieu's CV
Tran Thai Duc Hieu's CV
CV nop cho thay Thanh. Created with the Modern CV template.
Duc Hieu
Template báo cáo ĐHCNTT - ĐHQGTPHCM
Template báo cáo ĐHCNTT - ĐHQGTPHCM
UIT Template Report
Ho Sy Tuyen
VNU-HUS Beamer Template
VNU-HUS Beamer Template
This is an unofficial Beamer template with the logo of VNU University of Science (Hanoi, Vietnam).
Duc A. Hoang
Vietnamese IEEE Report Template
Vietnamese IEEE Report Template
Vietnamese IEEE Report Template
Oanh Pham
Thesis template for Ho Chi Minh City University of Technology
Thesis template for Ho Chi Minh City University of Technology
Thesis template for Ho Chi Minh City University of Technology
tien
PHẦN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN
PHẦN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN
Trong thời buổi hiện nay, CNTT không chỉ là phương tiện hỗ trợ cho cuộc sống, nhu cầu cá nhân mà còn được xem như thước đo về sự phát triển của bất kì một tổ chức, quốc gia nào. Việc triển khai các hệ thống quản lý giúp gia tăng năng suất hoạt động một cách hiệu quả, giảm thiểu tối đa tình trạng sai sót do ảnh hưởng về mặt tâm sinh lý con người. Tuy nhiên, hiện vẫn không ít các khách sạn vừa và nhỏ chỉ thực hiện công việc quản lý khách sạn thủ công. Do đó, đồ án này được thiết kế nhằm tối ưu hóa các công việc thủ công lặp đi lặp lại, tránh tình trạng sai sót và thiếu chính xác trong vấn đề quản lý khách sạn.
Han LUong
Bt 1
Bt 1
Bt1
TĐNL

Related Tags

PortugueseHomework AssignmentInternational LanguagesTikZMathUniversityQuiz, Test, ExamRésumé / CVTutorialSource Code ListingGreekGetting StartedExamTitle PageSpanishProject / Lab ReportBookPresentationThesisKoreanBeamerXeLaTeXArabicTwo-columnJapaneseIEEE Community Templates and ExamplesHindiChineseThaiRussianTurkishHungarianHo Chi Minh City University of TechnologyUniversity of Information Technology (Vietnam)