Templates — Popular

Start your projects with quality LaTeX templates for journals, CVs, resumes, papers, presentations, assignments, letters, project reports, and more. Search or browse below.

Tech Girls
Tech Girls
Tech Girls Business Plan
Jenine Beekhuyzen
Exercices Computational stats
Exercices Computational stats
ENSAE Assignment Title Page LaTeX Template Version 1.0 (27/12/12) This template has been downloaded from: http://www.LaTeXTemplates.com Original author: WikiBooks Modified by Julien Perrin to fit ENSAE License: LaTeX Project Public License 1.3c
Julien Perrin
MVGL report
MVGL report
This template is designed to be used as internal reports format in the MVGL lab at Koc University (see more here: https://mvgl.ku.edu.tr).
Tugtekin Turan
TOPtesi template
TOPtesi template
This template contains the toptesi class files, v 6.2.04 with the sample tesi-example.tex file.
Clau­dio Bec­cari
Tarea MFM II
Tarea MFM II
Plantilla para tareas de mfm II
AntonY eMeSe
Študentska konferenca ŠTeKam
Študentska konferenca ŠTeKam
Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani organizira študentsko tehniško konferenco ŠTeKam. Namenjena je vsem študentom različnih smeri dodiplomskega in podiplomskega študija, ki želijo javnosti predstaviti svoja raziskovalna dela. To je predloga za oddajo prispevka.
Martin Česnik and Janko Slavič
Template for SIAM Online-Only Journals
Template for SIAM Online-Only Journals
Template for SIAM Online-Only Journals (JUQ, SIADS, SIAGA, SIFIN, and SIIMS), downloaded from SIAM homepage on March 14, 2018.
SIAM
Template for Sales Demo Plus
Template for Sales Demo Plus
This is the template for articles for the ScholarOne Sales Demo Plus demo journal.
Michael Mazour
Assignment - template
Assignment - template
Template for assignments for the course 'introduction to research methods'
Barbara Plank